محمد یوسفی سرپرست دهیاری حسین آباد اسلامشهر

 امام جواد (ع) فرمود:

عزت مومن در بی نیازی او از خلق است.

عملکرد دهیاری

عملکرد دهیاری عملکرد دهیار

عملکرد دهیاری عملکرد دهیار

عملکرد دهیاری عملکرد دهیار

عملکرد دهیاری عملکرد دهیار

عملکرد دهیاری عملکرد دهیار

درباره دهياري حسين آباد

ورود به سایت

طراحی و اجرا AbbMirzaei@gmail.com