محمد یوسفی سرپرست دهیاری حسین آباد اسلامشهر

 امام جواد (ع) فرمود:

عزت مومن در بی نیازی او از خلق است.

×

خطا

There was a problem loading image %DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA.jpg

جلسه با کنترل نظارت بخشداری مرکزی جهت کنترل ساخت و ساز غیر مجاز

جلسه با کنترل نظارت بخشداری مرکزی جهت کنترل ساخت و ساز غیر مجاز

جلسه با کنترل نظارت بخشداری مرکزی جهت کنترل ساخت و ساز غیر مجاز

جلسه با کنترل نظارت بخشداری مرکزی جهت کنترل ساخت و ساز غیر مجاز

 باتوجه به ساخت سازهای بی رویه و خارج از چارچوب و ضوابط ساختمانی به دستور بخشدار محترم بخش مرکزی جهت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز جلسه ای با مامورین کنترل و نظارت بخش مرکزی اسلامشهر جهت هماهنگی هرچه بیشتر تشکیل گردید

درباره دهياري حسين آباد

ورود به سایت

طراحی و اجرا AbbMirzaei@gmail.com